Feeds:
Чланци
Коментари

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА

 1. Т, Н, Т, Т
 2. Канон, стихира, житије, хагиографије
 3. в, а, б, г
 4. глагољица, 863//    грчка и латинска слова, црте и резе; Црноризац Храбри//       12. веку, до 18. века, српскословенски // Варсамелеон, Глигорије дијак, у 12.веку// Синкретичне (може и примењене); у Народном музеју у Београду
 5. У тренутку Симеонове смрти, Сава реагује као син, горко плачући (а потом, као монах – захваљујући се Богу).  „Слово љубве“ је лирска посланица, са елементима химне и молитве.    У другом делу „Похвале кнезу Лазару“, ритам је убрзан, јер Јефимија изражава љутњу (бес), због српских великаша који желе да отму престо Лазаревим синовима.    У „Житију Светог Симеона“, Симеон љутито куне синове уколико одступе од његових наредби (или уколико се посвађају), чиме себе вербално (или индиректно – оба су тачна карактерише.   Јефимијина „Похвала“, лирски текст са елементима химне и молитве, настала је на основу искуствене грађе.           (Ово су примери одговора, варијанте су, свакако, прихватљиве.)
 6. Текст није веродостојан јер је Јефимија живела крајем 14. и почетком 15.века и писала српскословенским језиком. (Одговор мора бити аргументован и садржати тачне податке).
 7. Деспот Стефан Лазаревић шаље велику милост особи којој не знамо име, али знамо да ту особу песник изузетно воли и поштује и да је од те особе раздвојен, јер је двоструко жели. У строфу је унео инверзију. Заснована је на искуственој грађи.
 1. Поред тачне тврдње напиши Т, поред нетачне – Н:

 

  • Теме и мотиви средњовековне књижевности били су, углавном, верског карактера.
  • Meђу најпознатијим еповима су Панонске легенде.
  • Дела су најчешће писана на пергаменту.
  • На западноевропском простору писало се, углавном, латинским језиком.

(за сваки тачан одговор 0,5; укупно 2 бода)

 

2. Препознај на коју се књижевну врсту тврдња односи и на линији напиши назив те књижевне врсте:

 

  • Сложена црквена поезија која се састоји од девет песама _______________________
  • Песма састављена од строфа које се умећу у друге песме ________________________________
 • На крају дела се говори о чудима које личност чини и након смрти __________________________
 • По узору на ту византијску књижевну врсту настала су наша житија __________________

 

(за сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 4 бода)

3. На линији поред назива споменика или књижевног дела напиши слово које одговара језику на ком је споменик написан (један језик је вишак)

 

а) старословенски језик                             ______Слово љубве

б) народни језик                                             _____Маријино јеванђеље

в) српскословенски језик                            _____Писмо Харалампију

г) рускословенски језик                               _____ Историја разних словенских народов

д) славеносрпски језик

 

(за потпуно тачан одговор 2 бода, за једну грешку  – 1 бод)

4. Допуни реченице:

 

 • Прво словенско писмо је ___________________, настала________________године.
 • Пре него што су добили своје писмо, Словени су користили__________________________________. О томе сведочи свештеник ________________________.
 • Редакције су настале у __________ веку и трајале до________ века. Наша редакција се назива_________________________
 • Мирослављево јеванђеље су написали непознати монах, у науци познат као ___________________ и _________________________ у _________ веку.
 • Похвала кнезу Лазару је дело ___________________ уметности, које се чува у ____________________________________________.

(за сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 5 бодова)

 

5.  Уочи материјалне грешке у следећим реченицама и напиши тачне тврдње:

 1. У тренутку Симеонове смрти, Сава реагује као монах, радујући се очевом успењу у рај.
 2. Слово љубве је лирска љубавна песма, са елементима химне и икоса.
 3. У другом делу Похвале кнезу Лазару, ритам је успорен, јер Јефимија испољава тугу због тешког живота Срба.
 4. У Житију Светог Симеона, Симеон нежно благосиља своје одсутне синове, чиме и себе директно карактерише.
 5. Јефимијина Похвала, лирски текст са елементима житија и апокрифа, настала је на основу имагинарне грађе.

(за сваки тачан одговор, по 2 бода, укупно 10)

 

6. Проучавалац си старих списа. Донели су ти Јефимијин текст из 12. века писан славеносрпским језиком. Да ли је текст веродостојан? Образложи одговор.

(за тачан и правописно исправан одговор, 3 бода)

7. Објасни значење следеће строфе Слова љубве:

 

Стефан деспот

најслађем и највољенијем

и од срца мојега нераздвојноме

и много, двоструко жељеноме,

царства мојега искреноме

(име рекавши)

у Господу вољени поздрав,

а уз то и милости наше

неоскудно даровање.

(за тачан и правописно исправан одговор, 4 бода)

 

Оцене:

0-6……1

7-12…..2

13-18….3

19-24….4

25-30….5

Добрица Ћосић: Корени

 

Рођен је 1921.

Савремени романсијер.

Учесник НОБ-а. После рата, био је политички ангажован.

Крајем седме деценије двадесетог века отвара питање Косова и постаје опозиција Јосипу Брозу Титу.

Био је први председник Савезне Републике Југославије.

Члан је САНУ.

Више о животу Добрице Ћосића на сајту Википедије

Литература о Коренима:

 1. Вукашин Станисављевић, Корени Добрице Ћосића, Портрет књижевног дела, ЗУНС, Београд, 1982.
 2. Драган Јеремић, Добрица Ћосић, Прсти неверног Томе, Београд, 1965.
 3. Предраг Палавестра, Корени Добрице Ћосића, Нови Сад, 1955.
 4. Мирослав Ерегић, Земља и људи у Коренима и Деобрама (предговор књизи Корени), Београд, 1981.

Текст романа Корени можете преузети са сајта Антологије српске књижевности

Истраживачки задаци

 • Одакле Ћосић узима грађу за свој роман? Који је временски период обухваћен овим романом? Шта је тема романа? На чему је тежиште дела? Које проблеме Ћосић захвата на породичном плану? Како писац са породичног прелази на национални план? Који проблеми доминирају на националном плану?
 • Протумачите наслов романа и повежите са њим два суштинска питања романа: питање порекла и питање наследника.
 • Где су корени породице Катића? Који догађаји су везани за настанак и порекло Катића? Зашто нас Ћосић обавештава о пореклу Катића? Ко је стабло ове породице? А гране? Колико генерација је приказао писац? Ко су представници прве, ко друге, а ко треће генерације Катића? Које епохе су приказане у роману? Какву слику о Србији писац даје кроз ове епохе? Који је основни покретачки мотив романа? Који егзистенцијални и морални мотиви настају из овог основног, покретачког?
 • Обратите пажњу на композицију романа. Која је функција Пролога и Епилога у структури романа? Како почиње, а како се завршава роман? Ко почиње и завршава роман? Којом техником се Ћосић служи у излагању догађаја? Зашто је напуштен хронолошки ток? По ком приниципу се прича гради? У колико праваца се развија романескна прича? У којој је функцији приказивање текућег времена? А прошлости? Којим се уметничким поступком служи писац у приказивању прошлости?
 • Окарактеришите Аћима Катића. Шта га покреће на акцију? Које га особености издвајају као сељачког вођу? Како се понаша у борби за своје политичке циљеве? Како се односи према сељацима? Који су узроци његових личних и политичких пораза? Зашто не може да се уклопи у ново време? Објасните његов однос према синовима? Због чега је разочаран у Ђорђа? А у Вукашина? Шта му је једина утеха? Наведите примере Аћимове националне искључивости.
 • Објасните двојство у личности Ђорђа Катића? На ком плану је он моћник? Како манифестује своју силу и моћ? Шта је узрок његовог очаја? Када се види његова друга, несигурна страна? Који план преовлађује у роману? Објасните његов однос према Симки.  Какав му је однос према сину?
 • Окарактеришите Симку. Где су њени корени? Објасните њен однос према Ђорђу. Зашто трпи његове увреде? О чему сања? Какав јој је став према прељуби? Зашто се подала Толи Дачићу?
 • Којим идејама је надахнут Вукашин? Кога он представља? Шта га раздире? Када се преиспитује?
 • Коју улогу има у роману Никола? Шта је то мистично и митско у његовој личности? Која га особеност чини сродним Аћиму? Која мутна сећања о очевој смрти носи? Како су та сећања личне и колективне несреће деловала на Николу? Пронађите примере Николине епске, хајдучке свести и менталитета. Када почиње његова деградација? Зашто га Ћосић слика као човека без места и датума  рођења и смрти, без презимена и корена? У какав симбол он прераста?
 • Чији је представник професор Андра? На којим принципима је он одрастао? Која он разочарења доживљава? До каквог закључка о обреновићевској Србији долази?
 • Окарактеришите Толу Дачића. Какав му је однос према Ђорђу? Када се осећа супериорнијим од газде? У којим тренуцима се јавља његова интимна побуна? Зашто она не прераста у сазнање о социјалној неправди?
 • Који поступак користи Ћосић при приказивању конкретног свакодневног живота? Којим уметничким средствима се служи у приказивању унутрашњег духовног тока? Ко све приповеда роман? Утврдите функцију старца Николе као наратора.
 • Пронађите елементе традиционалног и модерног проседеа у роману. Шта је то роман тока свести? Како Ћосић гради ликове? Како осветљава свесно и подсвесно код ликова?
 • Обратите пажњу на језичко-стилске особености романа. Шта закључујете? Којим стилским средствима се користи Ћосић?
 • Период између Првог и Другог светског рата.
 • Покретач: незадовољство постојећим животом, потреба уметника за радикалним променама у уметности и друштву.
 • Историјске околности: Први светски рат, Октобарска револуција, оштра подељеност у друштву, економска криза.
 • Низ струјања (-изама)
 • Осећања: стрепња, страх, љубав, братство…
 •  Трагање за формама и изражајношћу који ће изразити трауму човека изашлог из рата
 • Писци су политички ангажовани
 • Слободан стих, променљив ритам, стил препун стилских фигура…

  

ЕКСПРЕСИОНИЗАМ

 

 •       Expressio (лат.) – израз, изразити себе.
 •       Настао у Немачкој.
 •       Трајање 1910-1925.
 •       Изражавање најдубљих импулса новог човека 20. века.
 •       Побуна против механизације живота и стравичне судбине   човечанства.
 •       Одбацивање претходне уметности, култа класичне лепоте и хармоничности.
 •       Потпуна слобода у животу и уметности.
 •       Снажном акцијом супротстављају се усамљености и страху.
 •       Теме: социјално-класна питања, болест, смрт, визија космичког пространства..
 •       Антиратна расположења
 •       Лирика и драма.
 •       Осећања: потресеност, страх, сажаљење, љубав, братство међу људима, узбуђеност, борбено-револуционарни занос.
 •       Сажета реченица, слободан стих, силовит ритам.
 •       Разбијање логичког следа мисли (распад света).
 •       Синестезије, хиперболе, симболи…

Експресионисти:

  

          

Бертолд Брехт                Георг Тракл

Готфрид Бен          Франц Кафка        

 

            Херман Хесе

 

                                               

                                                        Извор – YouTube

 

 

 

 

ФУТУРИЗАМ

 

                              

                                                                Извор – YouTube

 

 

 

}        Futurum (лат.) – будућност

}        Настао у Италији

}        Покретач – Филипо Томазо Маринети, манифест 1909.

}        Негација и рушење традиције, побуна против постојећег, учмалог, устаљених институција.

}        Култ машине и брзине.

}        Величање рата.

}        Динамичност, аритмичност.

}        Слободан стих, “ломљење” стиха.

}        Неологизми, вулгаризми, “заумна” лексика, неразумљивост…

}        Ономатопеје.

}        Русија: слављење револуције, снаге пролетера; згражавање буржоаским.

Футуристи:

 

                                         

Филипо Томазо Маринети           Владимир Хљебников        

          

                                        

                               Владимир Мајаковски

 

 

ДАДАИЗАМ

 

                                              
“                                                              Извор – YouTube

 

 

}        Da-da – дечије тепање; реч коју су нашли у насумице отвореном речнику; дрвени коњић.

}        Настао у Цириху; 1916-1920.

}        Инфантилно-агресивно негирање естетичких и етичких традиција.

}        Манифест – Тристан Цара

}        Раскид са логиком.

}        Деструкција језика.

}        Враћање ка наивности примитивног језичког израза.

}        Етимолошко-асоцијативно откривање значења језика без обзира на смисао речи.

}        Побуна против принципа – што бесмисленије – то боље.

}        Антиратни став.

 

Дадаисти:

 

       Жан Арп         Р. Хилсенбек         

                      

                Хуго Бал                      Тристан Цара

 

 

НАДРЕАЛИЗАМ

  

                                   
                                                  Извор – YouTube

 

 

 

•         Surrealisme (франц.) – изнад реализма

•         Негаторски однос према традицији или наслеђу.

•         Настао из дадаизма, Фројдове психоанализе.

•         Одсуство логике, разума у корист ирационалног. Укидање границе између свесног и несвесног, физичког и психичког, спољног и унутрашњег.

•         Аутоматизам, диктат мисли, успостављање везе између свега, слободна игра асоцијација.

•         Неочекиване, немотивисане, нелогичне слике, необични спојеви речи. Изненађеност читалаца и гледалаца.

•         Наглашена социјално-револуционарна црта.

•         Манифест 1924, Андре Бретон.

Надреалисти:

         Андре Бретон    Луј Аргон   

                                                     Пол Елијар

 

 

 

СОЦРЕАЛИЗАМ

  

                                       

                                                            Извор – YouTubе

 

•         Од почетка 20. века до Другог светског рата

•         Пролетерска књижевност.

•         Незадовољство грађанском књижевношћу и друштвом, декаденцијом у уметности.

•         Идеолошки обојена уметност (у служби социјализма). Захтев да књижевност буде тенденциозна, на страни истине и правде, а дело     –   фотографија живота.

•         Критика, бунт, револт и орност за борбу.

•         Теме: живот радника, сиромаха, свакодневица и проблеми широких маса; економски, социолошки, политички проблеми…

•         Реалистички поступак.

•         Пише се проза, посебно роман.

Соцреалисти:

 

                     

            Михаил Шолохов              Максим Горки 

 

 

 

 

Борисав Станковић

Борисав Станковић
(1876-1927)
 
 
 
Један је од зачетника модерне српске прозе по стилу, психологији личности и уметничким поступцима. На његов књижевни рад највише су утицала сећања из детињства. Изразити је регионалиста. Рано је остао без родитеља а бригу о њему је преузела бака, која му је пробудила љубав према прошлости породице и родног града. Отуд је Врање које приказује у делима, заправо Врање из његовог детињства.
Школовао се у Врању, Нишу и Београду. Дипломирао је економију на Великој школи. Радио је као чиновник. За време аустријске окупације, бавио се књижевним радом. Зато је оптужен за недостатак патриотизма и бојкотован након рата. То је тешко поднео и престао је да пише.
Књижевно стваралаштво је започео песмама, а потом је писао приповетке, романе и драме. У његовом делу приметни су утицаји руске, пољске и француске прозне књижевности XIX века, а, нарочито, Достојевског.
Дела:
приповетке: Из старог јеванђеља, Стари дани, Божји људи, Покојникова жена, Наш Божић, Његова Белка;
романи: Нечиста крв, Газда Младен, Певци (недовршен);
драме: Коштана, Ташана, Јовча.

  Нечиста крв – истраживачки задаци:

 • Слике старог Врања. Економске и друштвене промене, узроци и последице.
 • Хаџијска чорбаџијска средина. Сељачки и чивчијски сталеж. Психологија и менталитет једних и других. Традиција и наслеђа.
 • Уочите психолошке одлике јунака и њихове поступке и понашање. Како их писац психолошки уобличава? Да ли је то уобичајен начин психолошког сликања? Нађите одломке из којих се види овај начин уобличавања личности.
 • Како почиње роман? Зашто Станковић даје генеалогију чорбаџијске лозе ефенди-Мите? Окарактеришите хаџи-Трифуна. Како живе његови потомци? Положај жена и мушкараца у породици хаџи-Трифуна. Лик Цоне. Стимболичност наслова романа.
 • Анализирајте лик Софке. Софкин портрет (пронађите и прочитајте). Свет њених снова и сумњи. Две Софке. Како се код ње манифестује "нечиста крв"? Однос околине према Софки и Софке према околини. Зашто се одлучује на жртву? Однос према оцу. Сцена сукоба са оцем. Зашто се противи очевој вољи? Зашто пристаје на удају? Пажљиво прочитајте сцену у амаму и протумачите је. Шта тада Софка схвата? Венчање, одлазак у газда-Маркову кућу. Размислите зашто Софка трпи малтретирање. Шта њена судбина симболизује?
 • Лик ефенци-Мите. Портрет. Однос према породици. Понашање за време просидбених и свадбених свечаности. Зашто се одлучује да Софку уда за сељака? Када кулминира његова мржња према зету? Однос писца према ефенди-Мити.
 • Анализирајте лик газда-Марка. Шта за њега значи то што сина жени Софком? Однос према Софки.
 • Начини изражавања, обликовања фабуле у роману. Како постиже субјективност казивања? Чиме постиже лирску интонацију? Функција описа – упоредите опис старог Врања – градске средине и сеоске средине. Како се ствара утисак да лик сам говори?
 • Која ванлитерарна средства изражавања користи Станковић? Објасните како се музиком, песмом и игром врши класна диференцијација. Откријте функцију музике, дисхармоничних ритмова у часу одласка у амам. Каквог су тона песме у амаму? Која је њихова функција? Који је мотив песме која се чује у сцени просидбе? Која је њена функција? Зашто се мелодија мења при уласку просилаца у кућу? Објасните симболику Тодорине сметености при игрању првог ора током свадбе. Зашто Софка игра? Каква музика прати свадбену поворку? Симболика звона који прате поворку. Ко води обредну службу? Објасните ту симболику. Наведите стихове који се истичу у току обреда и објасните њихову функцију. Функција музике у трећем делу свадбеног обреда. Када се последњи пут појављује звук звона у роману  и шта означава?
 • У коју бисте врсту романа, по проблему који је обрађен, начину сликања, сврстали ово дело?
 • Књижевне одлике Станковићевог романа. Новине које уноси у српску прозу у погледу ликова, мотивације, композиције дела…

Иво Андрић

Иво Андрић (1892-1975)
 
Рођен је у Долцу, поред Травника. Детињство је провео у Вишеграду, гимназију је учио у Сарајеву, а студирао у Загребу, Бечу и Кракову. Докторирао је у Грацу. После сарајевског атентата,  ухапшен је јер је био припадник организације Млада Босна. Један део Првог светског рата провео је у аустријским затворима. Након рата, одиграо је значајну улогу у обнови југословенске књижевности. Касније је прешао у Београд. До избијања Другог светског рата, налазио се у дипломатској служби, а почетак рата затекао га је на месту југословенског амбасадора у Берлину. У време окупације, живео је у Београду, одбијајући да учествује у културном животу. По завршетку рата, био је народни посланик, први председник Савеза књижевника Југославије. Добио је низ признања за свој рад. Једини је наш добитник Нобелове награде за књижевност (1961).
 
 
                                   
 
Писао је поезију, медитивну, есејистичку и наративну прозу. Најзначајнија дела: Ex Ponto, Немири, Травничка хроника, На Дрини ћуприја, Госпођица, Проклета авлија, Кућа на осами, Знакови поред пута
 
 
 

 

Истраживачки задаци за роман На Дрини ћуприја

 

 • Обратите посебну пажњу на почетни опис у роману. Како изгледа приказани предео? Размислите како се време пројектује у приказаном пределу, његовим геолошким облицима, реци и камену. Закључите када почиње свет романа. Каква је уметничка улога тог стваралачког поступка ?
 • Проучите са просторног и временског становишта сам завршетак романа. Опишите место на коме издише Алихоџа. Какво симболично значење имају ту узвишење, стрмина, камен, земља и отворен простор? Какве временске асоцијације изазивају? Коју поруку сугерише камен кад се упореди са људским телом? Упоредите простор и геолошке облике са почетка и краја романа и закључите којим поступком Андрић ствара илузију вечности. Шта у свету романа служи као мерило вечности?
 • Шта се сукобило у описаном пределу? Каква је та борба? Колико траје та драма земље и воде? Које ће се драме тек одиграти на тој позорници вечности?  
 • Које легенде се помињу у роману? Како се легендарно (митско) мишљење односи према стварности и историјским чињеницама? Пронађите у роману податке који сведоче да је у свакој легенди сачувано зрно истине. Које поруке следе из тих истина које су приказане у облику легенди? По чему су легенде сличне камену? Упоредите два Радисављева лика: стварни (историчан) и легендарни. Шта је изневерено, а шта сачувано у легендарном лику? Коментаришите ту појаву (поступак) са идејног и моралног гледишта.
 • Писац је пуно пажње посветио описивању капије на мосту. У чему је њена посебна привлачност (поткрепите примерима). Како се људи осећају на том узвишеном и оплемењеном простору? Размишљајте о симболичној вредности узвишене тачке у отвореном простору, доступне човеку, а под којом се укрштају река и пут. Који просторни, временски и духовни смерови и видици су сугерисани издизањем стајне тачке на капију   (средину моста)? Набројте важније догађаје који су се десили на капији. Набројте и животне судбине које су се испољиле у том средишту естетичког простора. Осветлите капију као сведока и стециште информација. Шта је један турски путник рекао за капију?
 • Који се историјски догађаји помињу у роману? Да ли Андрић више приказује те догађаје или људске судбине које су тим догађајима условљене? Које су значајне историјске личности обухваћене романом? Колико места (простора) им је дато у књизи? Чиме писац образлаже свој поступак што се не задржава на војничкој каријери и државничкој биографији Мехмедпаше Соколовића?
 • Које су неисторијске личности (ликови) у роману? Покажите да су неисторијске личности исторично приказане, да историја даје сагласност за њихова дела и судбине (Радисав, Лотика, Алихоџа, Федун, старчић Јелисије, Миле са Лијеске…) Упоредите колико је текста у роману посвећено Мехмедпаши, а колико Ћоркану и образложите такво поступање. Како се писац (приповедна свест) понаша према „малим људима“ које историја запоставља? Које поруке следе из таквог поступања? Како делују речи историјских списа, а како Андрићева књижевна уметност?
 • Уочите и објасните присуство добра и зла у понашању појединих ликова у роману. Спремите се да анализитате са моралног становишта Мехмедпашу, Радисава, Лотику, Алихоџу, лепу Фату, Абидагу, Плевљака. Покажите на примерима како ангажовање на пољу добра и зла утиче на судбину ликова. Објасните поруке које следе из страдања и трагичних судбина људи који су ангажовани на страни добра (Радисав, Лотика, Алихоџа…). Размишљајте о проблему моралних победника у роману и животу. Какву улогу имају легенде о чувању и преношењу добра? Која личност у роману није оспособљена да поднесе добра којим ју је природа обдарила? Објасните са психолошког и моралног становишта зашто страда лепа Фата Авдагина.
 • Покажите на примерима како се зло вешто прерушава у добро. Која порука следи из сазнања да се зло заогрће привидом добра? Прибавите доказе који сведоче да зло разара само себе и своје носиоце. Наведите примере који показују да зло расте са друштвеном моћи свога носиоца. Како су у роману приказани масовни облици зла (данак у крви, нездрава времена)? Упоредите зло које може потећи од природе са злом које чине људи. Које је опасније и зашто?
 •  Припремите се да свестрано објашњавате симболику моста. Које видове добра он представља? На које људске вредности упућује? Која својства моста добијају духовна и етичка значења? Којим уметничким поступцима је створен тако универзалан симбол? Који се део моста може узети као „срце добра“? Какав је однос стваралачке свести према љупкој капији? Која је сила сачувала то срце добра од рушења? (Није срушен централни стуб на коме је капија.) Које поруке следе из тог поступка? Зашто Алихоџа није хтео да се окрене и да види прекинут мост? Који је дубљи смисао тог његовог поступка? А његових последњих мисли и речи?

 

Антон Павлович Чехов
             (1860-1904)
 
 
 
              
 
 
 
 
Приповедач и драмски писац. Рођен је у лучком градићу на обали Азовског мора. Преци су му били кметови, а отац ситни трговац. Још у детињству се заинтересовао за уметност. Студирао је и успешно завршио студије медицине. Ипак, од лекарског позива одвојило га је књижевно стварање. Још док је студирао писао је фељтоне и шаљиве приче. Хумор, лакоћа приповедања и изванредан смисао запажања, одлике су његових првих дела.
Чехов је мајстор новеле. Сажето и вешто скицира амбијент, приказује наличје живота, мајсторски изводи епилог, обухвата читаво руско друштво, а дела често зачињава горким хумором. Најзначајније новеле су му: "Чиновникова смрт", "Туга", "Камелеон", "Човек у футроли".
Драму је ослободио уобичајеног заплета. Најзначајније драме су му: "Ујка Вања", "Три сестре", "Вишњик".
Умро је у Немачкој где је отишао у нади да ће наћи лек за туберкулозу од које је рано оболео.
 
 
"Ујка Вања"
 
 

 

 • Када и где се одиграва радња драме? Који ликови учествују у њој? Шта чини радњу драме?
 • Шта означава пуцањ у трећем чину? Шта му претходи, шта га је непосредно изазвало? Какве се улоге прихвата Јелена Андрејевна? Шта је све условило Вањину нервозу? Како се драма завршава?
 • У каквој атмосфери се одвија драма? На ком мотиву је изграђена? Како писац гради ту атмосферу? Како тече драмски развој (унутрашња композиција)?
 • Какви су односи међу ликовима драме? Објасните, у том светлу, Вањин промашени пуцањ.
 • Какав је однос ликова према будућности?
 • Каква је функција дијалога у тексту? О чему разговарају ликови? Како се њихови разговори завршавају? Протумачите функцију Астровљеве реченице на крају драме, о врућини у Африци.
 • На које све начине се Чехов бави проблемом лепог? Како се према овом проблему односе ликови?
 • Какав је однос самог писца преме појму лепог?
 • Поред мотива лепоте, који су још мотиви заступљени? Какво дејство на јунаке има неузвраћена љубав? Какво психолошко дејство на човека има паразитлук и нерад?
 • Анализирајте лик Серебрјакова, његов однос према лепом, према жени, породици Војницких.
 • Анализирајте лик Јелене Андрејевне. Какав је њен однос према лепом? Какав јој је однос према мужу? шта доноси њен и Серебрјаковљев долазак на село? Како њена лепота делује на друге?
 • Анализирајте лик Астрова. Која је његова функција? Какве он закључке изводи? Шта је, за њега, природа? Каква су његова предвиђања будућности? Какав му је однос према раду?
 • Којој врсти драме припада "Ујка Вања"? Како је она грађена? По чему се разликује од традиционалне драме? Која је функција дијалога? У којој је функцији минус присуство дијалога? Чему је све подређено? У чему је расплет?

Модерна

  

МОДЕРНА, МОДЕРНИЗАМ
  
Настала је крајем XIX века, као реакција на позитивизам и натурализам.
Термин „Die Moderne“ употребљен је први пут у Немачкој, осамдесетих година XIX века, као ознака реалистичког програма младих.
Заједничке одлике модернистичких покрета:
 • Бежање од стварности;
 • духовно клонуће, песимизам;
 • истицање осећајности, субјективности и ирационалног;
 • важна је лепота дела, форма, склад,  ларпурлартизам (уметност ради уметности), а не идеја и порука;
 • тражење новог у уметничким средствима, изражајним формама, облицима;
 • процват поезије.

Као покрет, модерна није јединствена. Различито је идејно, естетски и национално обележена, па се исказује кроз различите покрете, школе и струје од којих су најзначајнији: парнасизам, симболизам, импресионизам, кубизам, експресионизам и футуризам. Неки од њих доживљавају врхунац после рата.

  

 

ПАРНАСИЗАМ

Парнас – брдо у Фокиди које су стари Грци посветили Аполону и музама.

Парнасовци су група француских песника који су сарађивали у заједничким збиркама песама „Савремени Парнас“. Циљ свог постојања виде у уметности.

Одлике:

 • Уметност је сама себи циљ;
 • форма дела је савршена;
 • објективни однос према спољном свету;
 • суздржаност и хладноћа изражавања.                                                        

 

СИМБОЛИЗАМ

Teрмин потиче од грчке речи за знак. Као књижевни правац настаје крајем XIX века (од 1880), мада се елементи симболизма могу уочити још раније, нпр. у периоду романтизма. Настаје као реакција на реализам и натурализам. Прве назнаке правца јављају се у теоријским расправама и поезији тзв. декадената.  Најзначајније одлике симболизма исказали су својим манифестима и поезијом тзв. проклети песници – Бодлер, Рембо, Верлен.

        

          Пол Гоген: „Пејзаж из Арла“

            

  Шарл Бодлер, претеча симболизма

Одлике симболизма:

 • бег од стварности у унутрашњи свет, егзотику, мистицизам, сањарења;
 • доминантна осећања су туга, песмизам, усамљености;
 • ларпулартизам;
 • трагање за новим језиком и ритмовима да би се изрекло неизрециво што условљава нејасност изражавања;
 • од стилских фигура доминирају симболи, метафоре, синестазије;
 • тежи се музикалности, спајању музике и речи;
 • природа, пејзаж је огледало душе;
 • доминира лирика.

Представници: Артур Рембо, Пол Верлен, Стефан Маларме, Александар Блок, Вилијам Јејтс …

        

Артур Рембо                    Пол Верлен                                

       

Александар Блок                        Вилијам Јејтс

                

Представници српског симболизма: Милан Ракић, Јован Дучић, Владислав Петковић

 

 

ИМПРЕСИОНИЗАМ

Термин је настао од француске речи која означава утисак. Настао је крајем XIX века. Супротност је натурализму и експресионизму, а има сличности са симболизмом и неоромантизмом.

Правац је добио име по слици Клода Монеа „Рађање сунца – Импресија“.

      

Одлике импресионизма:

 • Пише се поезија префињених осећања и тренутних утисака;
 • песме су богате звуцима, бојама, мирисима;
 • доминантна стилска фигура је синестезија,
 • у драми недостаје радња заснована на спољашњем сукобу, већ се више приказује психологија јунака.

 

                         

       Марсел Пруст                                Антон Павлович Чехов

Представници: Андре Жид, Марсел Пруст, Антон Павлович Чехов 

Представник српске импресионистичке поезије је Јован Дучић.

Књижевна активност на српском подручју, неколико векова по настанку словенске писмености, није била велика, али је постојала. О томе закључујемо на основу језичких  одлика сачуваних споменика. Међу најстаријим је Маријанско јеванђеље, настало у XI веку, писано глагољицом и старословенским језиком, у коме се већ јављају црте српског народног језика. Име је добило по светогорском манастиру у којем је пронађено средином XIX века.

                                                                             

                                          
                       Маријанско јеванђеље, XI век, глагољица 

 

Сличне језичке особине имају и одломци из Апостолских дела: Гршковићев одломак  (XI век) и Михановићев одломак, оба написана глагољицом. 

 

Ћирилица је постепено истискивала глагољицу. О њеној раној присутности на овом простору сведоче:

 

 
                                    
 Темнићки натпис (X-XI век) – епиграф уклесан на каменој плочи, са именима десет од четрдесет себастејских мученика,
 
 
     Хумска плоча (X-XI век),

 

Плоча судије Градише (XII век), Натпис на плочи у Полицама код Требиња (друга половина XII века).

 

Варијантом ћирилице написан је најстарији споменик народног језика – Повеља босанског бана Кулина Дубровчанима из 1189. године. Овим писмом, написаним на пергаменту, пола на латинском а пола на народном језику, Кулин бан гарантује слободан пролаз дубровачким трговцима. Текст је правног карактера.

 

Из истог времена потиче Мирослављево јеванђеље, најлепши ћирилски споменик средњег века.

  

           
  
 Мирослављево јеванђеље, XII век, ћирилица, српска редакција старословенског језика

 

 

Писано је за захумског кнеза Мирослава, брата Стефана Немање. Јеванђелистар је написан на пергаменту, у два ступца, српском редакцијом старословенског језика. Лепо написана ћирилска уставна слова, стилизовани и, топљеним златом и бојама, украшени иницијали и минијатуре, чине ово дело изузетним у калиграфском и уметничком погледу. Највећи део текста преписао је непознати писар, у науци назван Варсамелеон, а довршио га је и украсио орнаментима Глигорије дијак, о чему сам даје податке на крају текста. Мирослављево јеванђеље је капитално дело српске културе. Именовао га је и први  изучавао Стојан Новаковић.

Чува се у Народном музеју у Београду.

 

                                         
      Вуканово јеванђеље, XII век, ћирилица.

 

Крајем XII  века у Пећи је настало Вуканово јеванђеље. Писано је по наруџбини Вукановог брата Стефана Немањића, на пергаменту, српском редакцијом старословенског језика, ћирилицом. Припада типу изборних јеванђеља.